Velkommen til Fjends Egnshistoriske Forening

 Nye Fjends historier                   

 

Fjends Egnshistoriske Forening har netop udgivet ”Efterårsskrift 2020” der indeholder forskellige historiske fortællinger.

Der er blandt andet en lille historie om: ”Æ Muesgomand” fra Vridsted, der blev hædret med Dannebrogsordenen. Niels Jensen voksede op i små kår, og var så lille af vækst, at han blev sendt hjem fra session 2 gange i håb om han blev lidt større. Efter 3. gang blev han indkaldt, og sendt til Sønderborg i 1864 og var med ved Dannevirke. Senere var han oppasser for en oberst i Køge, og kom til Aarhus, hvor han var indkvarteret i bispegården, han sluttede sin militære karriere ved regimentet i Viborg.
 

I en anden fortælling berettes der om hvordan det var at starte i en landsbyskole i 1909. Historien er oplevet og fortalt af Peder K. Gori, der selv blev lærer og senere skoleinspektør på Brårup Skole.

Skolen lå ikke i Fjends, men billedet af hvordan det var, kunne lige så godt have været i Fjends. Læsere der kan huske landsbyskolerne i Fjends fra, først i 50’erne, vil kunne nikke genkende til en` lærer, bette og store klasse med 30 – 40 elever i hver, udenadslære og salmevers. I hæftet er der et foto, der viser, hvordan en Fjends-skole så ud i 1909.  
 

Der er en historie om skovfoged, Knud Pedersen, Liebes Plantage hvor lønnen i 1914 var fri bolig og brændsel samt 12 tønder land mager sandjord til fri afbenyttelse. Der blev lavet både tørv og teglsten, der fortælles om de ældre daglejere der hjalp til for stort set kost og logi – samt rigeligt med gammeltøl og brændevin. Om bedstemor ”Malen” der måtte sørge for, den gamle teglbrænder ikke faldt i søvn med brændevinsdunken, for gik ilden ud var ovnens indhold ødelagt.

En spændende fortælling om hverdagen i skovfogedhjemmet.

Knud Pedersen blev gift med Dorthea i 1901, de fik hurtig 3 børn, der ældste barn døde af meningitis, i 1906 døde Dorthea, om tiden derefter sagde Knud Pedersen: ”Det er hårdt at leve, når sygdom og armod rækker hinanden hånden”.  

 

Halvårsskrift omdeles til foreningens godt 330 medlemmer, og det kan købes for 30 kr. på Fjends Folkeblad, biblioteket, og hos bestyrelsen af øvrige interesserede.

Nye medlemmer er meget velkomne, interesserede skal blot sende en mail til oda@rebofa.dk, Som medlem bidrager du til at bevare den lokale historie, og du modtager samtidig foreningens to årlige udgivelser. Desuden kan du naturligvis deltage i foreningens aktiviteter i løbet af året.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fjends Egnshistoriske Forening, hvis virke primært er rettet mod den vestlige del af Viborg Kommune, blev stiftet den 25. marts 1997.
Formålet er at medvirke til bevarelse og udbredelse af kendskab til egnens historie, og udgivelse af hæfter og bøger.

Fjends er et gammelt Herredsnavn
Læs om Tordenskjolds kammertjener der blev herredsfoged i Fjends. Læs mere under historier

Ved kommunalreformen i 1970 blev det gamle herredsnavn Fjends et kommunenavn. Fjends Kommune var en sammenlægning af de gamle sognekommuner: Vristed - Fly - Iglsø, Vroue - Resen, Daugbjerg - Mønsted - Smollerup, Feldingbjerg - Gammelstrup og Tårup Sogne.

Ved kommunalreformen i 2007 blev Fjends Kommune en del af den ny Viborg Kommune.

Fjends Egnshistoriske Forening

Sponsorer

Æ Fjandboarkiv

  • Iglsøvej 5
  • 7850 Stoholm
  • Telefon: 87 87 35 29
  • mail@fjendsarkiv.dk
  • Åbningstid er torsdag kl. 13.00 - kl. 17.30
Dynamic-it leverandør af webshop