Velkommen til Fjends Egnshistoriske Forening

SOMMERFERIE

 

Æ Fjandbo arkiv

holder ferie i juli måned

----------------------------

 

GENERALFORSAMLING

i

FJENDS EGNSHISTORISKE FORENING

TORSDAG DEN 7. OKTOBER

-

SE MERE UNDER ARRANGEMENTER

 

 

 

 

Æ Fjandbo arkiv er igen åbent

torsdag kl.13.00 - kl. 17.00

 

Kravet om mundbind bortfalder torsdag den 17. juni 2021

 

 

 

 

 

 

 Nye Fjends historier                 

 

Fjends Egnshistoriske Forening har netop udgivet ”Efterårsskrift 2021" med historiske fortællinger

 

Fjends Egnshistoriske Forening har netop udgivet ”Efterårsskrift 2021” der indeholder forskellige spændende historiske fortællinger.

Der er blandt andet en lille historie om dengang, i 1954, hvor gavlen væltede på Mønsted skole.

Der skulle laves en tilbygning til skolen, håndværkerne var sikkert kommet for tæt på fundamentet, for gavlen væltede med et mægtigt brag, kort efter hånværkerne havde forladt byggepladsen, heldigvis kom ingen mennesker til skade.

 Læserne får et indblik i Katrine Jørgensens tanker, efter et besøg på den for længst nedlagte Borris kirkegård. Hun skriver blandt andet: ”Det er svært for os, der gennem barndom og ungdom har lært at betragte kirken som det hellige faste punkt – forbindelsen til fortiden – at forsone os med, at det hele er borte. Det føles som et stik i hjertet, at de gamle grave, som vi betragtede med æresfrygt, nu er glemt og tilgroet. De unge ser kun et uordentlig vildnæs som ingen agter på”.

 Den pensionerede lærer S. Rasmussen, Odense, der kom til Vridsted i 1917, har sat et minde over, det han kalder, en elskelig kvinde, der kom til at sætte sit præg på Vridsted by. Overskriften er: Gamle Maren i Vridsted.

Historien starter i Egelund i Haderup sogn i 1762 hvor gårdmand Jens Andersen blev født.

Mathias Kjeldsen blev som 30-årig gift med den rige enke Ma Smed, det blev hun kaldt, fordi hun var datter af smeden i Resen, hun var 37 år ældre end Mathias. Ma Smed forlod denne verden den 1. november 1842, hurtigt fandt Mathias en ny kone i den 24-årige Ane Johanne Nielsdatter fra Høgild, og allerede den 8. august 1843 fødtes deres første barn, en lille pige der fik navnet Maren Mathiasdatter, Forældrene fulgte den gamle skik, at opkalde den første pige efter faderens seneste ægtefælle. Vi følger Maren i hendes opvækst og ungdom, med først en stedfar og senere en stedmor.  

Det var pigen, der blev til den elskelige ”Gamle Maren i Vridsted”, der levede sine sidste 51 år og 10 dage i Vridsted, hvor hun døde den 28. december 1923 og blev begravet på Vridsted Kirkegård.

 

”Pokalerne fra Vroue” er overskriften på en historie af Henri Gori, der fortæller om 105 pokaler og plaketter vundet af Vroue Ungdoms- og Gymnastikforening i perioden 1941 – 1960. Pokalskabet blev ”hjemløs” i 1968 da brugsen i Vroue købte forsamlingshuset, hvor pokalskabet hængte på en væg. Henri har fulgt pokalernes ”rejse” frem til de i 2018 endte på Viborg museum.

Historien fortæller også om by- og sportsfester i Vroue, Sjørup og Iglsø, der typisk startede med ringridning, senere blev der spillet fodbold, håndbold og afvikler forskellige andre konkurrencer som løb, æggeløb og måske sækkeløb.

Før sportspladsernes tid blev kampene i Vroue afviklet på marken tilhørende Vestergård.

I Sjørup blev ringridningen afviklet på marken bag kroen og de andre sportskonkurrencer blev afviklet på marken ved savværket.

Ved sportsfesterne i Iglsø fortælles der også om cykelringridning.

Som afslutning på festlighederne blev der afholdt bal i forsamlingshusene, hvor ungdommen kunne feste til den lyse morgen.

 

Sidst i hæftet er der et par sider med overskriften: ”Minder fra 50’erne” der handler om dengang man kravlede på knæene for at samle kartofler op, og minder med billeder fra brunkulstiden i Resen.  

 

Halvårsskrift omdeles til foreningens 330 medlemmer, og det kan købes for 30 kr. på Fjends Folkeblad, biblioteket, og hos bestyrelsen af øvrige interesserede.

Nye medlemmer er meget velkomne, interesserede skal blot sende en mail til oda@rebofa.dk, Som medlem bidrager du til at bevare den lokale historie, og du modtager samtidig foreningens to årlige udgivelser. Desuden kan du naturligvis deltage i foreningens aktiviteter i løbet af året.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fjends Egnshistoriske Forening, hvis virke primært er rettet mod den vestlige del af Viborg Kommune, blev stiftet den 25. marts 1997.
Formålet er at medvirke til bevarelse og udbredelse af kendskab til egnens historie, og udgivelse af hæfter og bøger.

Fjends er et gammelt Herredsnavn
Læs om Tordenskjolds kammertjener der blev herredsfoged i Fjends. Læs mere under historier

Ved kommunalreformen i 1970 blev det gamle herredsnavn Fjends et kommunenavn. Fjends Kommune var en sammenlægning af de gamle sognekommuner: Vristed - Fly - Iglsø, Vroue - Resen, Daugbjerg - Mønsted - Smollerup, Feldingbjerg - Gammelstrup og Tårup Sogne.

Ved kommunalreformen i 2007 blev Fjends Kommune en del af den ny Viborg Kommune.

Fjends Egnshistoriske Forening

Sponsorer

Æ Fjandboarkiv

  • Iglsøvej 5
  • 7850 Stoholm
  • Telefon: 87 87 35 29
  • mail@fjendsarkiv.dk
  • Åbningstid er torsdag kl. 13.00 - kl. 17.30
Dynamic-it leverandør af webshop

Vi bruger cookies, ved at du klikker dig videre til næste side, acceptere du hjemmesidens brug af cookies.
Du kan også acceptere cookies ved at klikke her