Forårsskrift 2020 - introduktion

Nye Egnshistorier fra Fjends

 

Det nye halvårsskrift fra Fjends Egnshistoriske Forening er netop udkommet, det indeholder som sædvanligt historier fra forskellige egne af Fjends, samt omtale af forårets arrangementer.

 

Der er en historie om de første ”Statslåns huse” i Stoholm,

gårdejer Kristen Jensen og hustru Karen Jensen i anledning af julen 1915.

I en levende beskrivelse fortæller han om forventningens glæde, om spændingen ved om der var råd til at vi børn kunne få en lille julegave. Om selve juleaften mindedes han særlig at: Vi fik sigtebrød, den aften skulle vi være fri for rugbrød, og vi måtte selv bestemme, hvad vi ville have af pålæg.

 

”Med ekstra vogn fra Viborg til Holstebro” er titlen på en historie baseret på novellen: ”På dagsrejse forbi den fattige kro i Hagebro” af forfatteren Thomas Lange.

Det er en beskrivelse af to unge mænd fra overklassen, der er på ferie, og på vej til Ringkøbing; på dagsrejsen fra Viborg til Holstebro spiser de på Hagebro kro.

En spændende fortælling, fra omkring 1850, der kommer forbi Blichers digtning, Sorte Mads i ”Røverstuen” og Karup Å der slynger sig gennem den hemmelighedsfulde Alhede. Vi oplever en interessant dialog mellem de velbjergede unge studerende fra København og et fruentimmer på kroen med kusken som ”oversætter” fra fjandbomålet, og der skulle lige fanges fisk, inden der kunne laves mad.

 

Halvårsskrift omdeles til foreningens godt 330 medlemmer, og det kan købes for 30 kr. på Fjends Folkeblad, biblioteket, og hos bestyrelsen af øvrige interesserede.

Nye medlemmer er meget velkomne, interesserede skal blot sende en mail til oda@rebofa.dk, Som medlem bidrager du til at bevare den lokale historie, og du modtager samtidig foreningens to årlige udgivelser. Desuden kan du naturligvis deltage i foreningens aktiviteter i løbet af året.

der blev opført i 1940’erne. Der findes arkivalier på arkivet, der gør det muligt at gennemgå sagsgangen omkring en sådan byggesag. Kommunens påtegning i sagen lød på, at Osvald Andersen var ædruelig og hæderlig, og de kunne sige god for ham og byggeplanerne, erklæringen er underskrevet af sognerådsformanden. Gennemgangen viser at ting også tog tid dengang.

Artiklen starter med lidt om de drastiske jordlove fra 1919, der ophævede de særrettigheder grevskaber og godsejere havde haft. Dette førte til, at der nu kunne udstykkes statshusmandsbrug.

 

Historien om Iglsø kirke der blev opført i 1895. Der fortælles om det store forarbejde, den vanskelige økonomi, om grundstensnedlæggelsen den 27. juni 1895, om indvielsen den 3. november. Om 50års jubilæet og restaureringen sidst i 50’erne.

 

 

Foreningens mangeårige formand, Inga Pedersen skrev et indlæg med overskriften: ”Et menighedsrådsmedlems erindringer” til Iglsø kirkes 100-års jubilæumsskrift, denne artikel har redaktionen valgt at gengive i dette skrift.

 

I anledning at den forstående jul er der en sandfærdig julehistorie, der beskriver julen i et kristeligt hjem i Gammelstrup i 1890’erne. Det er et velbevaret brev fra Jens Jensen, der blev født den 30. januar 1884, til forældrene, gårdejer Kristen Jensen og hustru Karen Jensen i anledning af julen 1915.

I en levende beskrivelse fortæller han om forventningens glæde, om spændingen ved om der var råd til at vi børn kunne få en lille julegave. Om selve juleaften mindedes han særlig at: Vi fik sigtebrød, den aften skulle vi være fri for rugbrød, og vi måtte selv bestemme, hvad vi ville have af pålæg.

 

”Med ekstra vogn fra Viborg til Holstebro” er titlen på en historie baseret på novellen: ”På dagsrejse forbi den fattige kro i Hagebro” af forfatteren Thomas Lange.

Det er en beskrivelse af to unge mænd fra overklassen, der er på ferie, og på vej til Ringkøbing; på dagsrejsen fra Viborg til Holstebro spiser de på Hagebro kro.

 

En spændende fortælling, fra omkring 1850, der kommer forbi Blichers digtning, Sorte Mads i ”Røverstuen” og Karup Å der slynger sig gennem den hemmelighedsfulde Alhede. Vi oplever en interessant dialog mellem de velbjergede unge studerende fra København og et fruentimmer på kroen med kusken som ”oversætter” fra fjandbomålet, og der skulle lige fanges fisk, inden der kunne laves mad.

 

Halvårsskrift omdeles til foreningens godt 330 medlemmer, og det kan købes for 30 kr. på Fjends Folkeblad, biblioteket, og hos bestyrelsen af øvrige interesserede.

Nye medlemmer er meget velkomne, interesserede skal blot sende en mail til oda@rebofa.dk, Som medlem bidrager du til at bevare den lokale historie, og du modtager samtidig foreningens to årlige udgivelser. Desuden kan du naturligvis deltage i foreningens aktiviteter i løbet af året.

 

 

Fjends Egnshistoriske Forening

Sponsorer

Æ Fjandboarkiv

Dynamic-it leverandør af webshop
cookie ikon

Vi bruger cookies, ved at du klikker dig videre til næste side, acceptere du hjemmesidens brug af cookies.
Du kan også acceptere cookies ved at klikke her