Referat, Generalforsamling 2019

Ordinær Generalforsamling

Torsdag den 25. april 2019 kl. 19.00 Spisning kl. 18.00

Referat

 

Ad1. Valg af dirigent

Mogens Faarbæk blev enstemmigt valgt til dirigent. Efterfølgende konstaterede dirigenten, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet.

 

Ad 2. Formandens beretning v/ Knud Søgaard

 Knud Søgaard fremlagde beretningen, som på forhånd var udleveret til forsamlingen. Formandens beretning blev enstemmigt godkendt.

 

Ad 3. Forelæggelse af årsregnskab v/ Oda Thomsen

 Oda Thomsen gennemgik årsregnskabet, som var udleveret til deltagerne Årsregnskabet blev enstemmigt godkendt.

 

Ad 4. Behandling af indkomne forslag

 Der var ikke indkommet forslag.

 

Ad 5. Fastsættelse af kontingent

 Bestyrelsen foreslår uændret, det vil sige 75 kr. for enkelt- og 120 kr. for dobbelt medlemskab. Forslaget blev enstemmigt godkendt.

 

Ad 6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter

 På valg er:

 Kaj Madsen, villig til genvalg

 Knud Søgaard, villig til genvalg.

 Gitte Smedegaard, modtager ikke genvalg

 I stedet er der forslag om Poul Erik Vestbjerg

 De tre kandidater blev uden modkandidater enstemmig valgt til bestyrelsen.

 Valg af suppleanter

 På valg er Kamma Melthin, villig til genvalg

 Kamma Melthin blev uden modkandidater enstemmig valgt.

Ad 7. Valg af revisor og suppleant

På valg revisorer:

 Betty Hessellund, villig til genvalg

 Helle Bjerrum, villig til genvalg

 Betty Hessellund og Helle Bjerrum blev enstemmigt genvalgt af forsamlingen.

 Revisorsuppleant: Mogens Faarbæk, villig til genvalg

 Mogens Faarbæk blev enstemmigt genvalgt af forsamlingen.

 

Ad8. Eventuelt

Der var ingen forslag under eventuelt.

Knud Søgaard fortalte forsamlingen om foreningens hjemmeside blandt andet med en orientering om kommende arrangementer i 2019:

 Lørdag den 15. juni 2019. Heldagstur til Strandingsmuseet St. George i Thorsminde

 Onsdag den 15. maj i Stoholm kirkecenter fortæller Peter Skovmos Nielsen, der er ambassadør for Julemærkehjemmet, om tyskernes beslaglæggelse af jord og gårde i Gedhus - Grove området i 1940

 Onsdag den 28. august Flymuseet i Gedhus. Vi arrangerer ”kør selv” tur til museet i Gedhus der er fordelt i flere forskellige rum i bl.a. en tysk vagtbygning.

 Knud Søgaard afsluttede med at tak det afgående bestyrelsesmedlem Gitte Smedegaard for hendes indsat gennem 4 år i bestyrelsen.

Mogens Faarbæk takkede de fremmødte for en god og vellykket generalforsamling og afsluttede dermed generalforsamlingen.

 Efter generalforsamlingen bød Knud Søgaard Inge Marie Jensen velkommen, idet hun skulle fortælle forsamlingen om sit liv, der blandt meget andet omfatter 23 år med Rie’s pølsevogn på Rådhustorvet i Skive Hun indledte med at fortælle forsamlingen. ”Jeg fortæller frit fra leveren, om min brogede opvækst, og mit lykkelige liv” Det blev en levende og medrivende fortælling om sin tid som barn i Brårup, livet i en konfliktramt familie og senere om arbejdet ved postvæsenet. Hun afsluttede med at fortælle om sine mange år som ejer af Ries Pølsevogn på rådhustorvet i Skive. Mødet med Inge Marie Jensen var medrivende og oplevelsesrigt, og deltagerne kunne gå beriget hjem efter hendes fortælling om et til dato spændende liv med mange udfordringer og oplevelser.

 

 Referent: Henri Gori

Fjends Egnshistoriske Forening

Sponsorer

Æ Fjandboarkiv

Dynamic-it leverandør af webshop
cookie ikon

Vi bruger cookies, ved at du klikker dig videre til næste side, acceptere du hjemmesidens brug af cookies.
Du kan også acceptere cookies ved at klikke her