formandsberetning 2020-2021

Generalforsamling torsdag den 7. oktober 2021

 

Beretning:

Foreningsåret 1.4. 2020 – 31.3. 2021

 

Den planlagte generalforsamling den 16. april 2020 måtte vi jo som bekendt aflyse på grund af Corona-nedlukningen i Danmark. Beretning og regnskab blev bragt i Forårsskrift 2021. Der indkom ingen bemærkninger, og dermed var begge dele godkendt.

 

Den planlagte generalforsamling den 15. april 2021 måtte også udsættes, men nu ser det ud til at være tæt ved ”normale” tider igen.

 

Skriftlige udgivelser

På trods af Corona har vi som sædvanligt udgivet hæfter med lokale historier i juni og i december.

I juniudgaven kunne man blandt andet læse om at gå i skole i 1909, og om at være skovfoged i Liebes plantage, om Æ Muesgomand fra Trevad der fik Dannebrogsordenen.

I forårsskrift 2021 kunne man blandt andet læse om Wolle Post i Vridsted, der i hestevogn kørte postruten Vridsted – Feldborg, og om flere af Wolles efterkommere. Der var en historie, der tog udgangspunkt i et sølvbryllupsbillede fra 1955, læserne møder mange af gæsterne på billedet i historien.

 

Hjemmeside:

 Vi kan ikke være i tvivl om, at det var rigtigt, at vi fik lavet vores egen hjemmeside, der også omfatter Æ Fjandboarkiv. Vi arbejder fortsat løbende på at udbygge siden. Vi vil opfordre jer til at besøge hjemmesiden, her kan man læse om kommende aktiviteter og i øvrigt følge med i hvad der sker i foreningen og på arkivet.

Siden findes på:www.fjendshistorier.dk  

 

Arrangementer:

Den del er hurtigt overset, da der ikke kunne afholdes noget på grund af Coronaen,

 

Kommende aktiviteter:

Torsdag den 18. november er der åbent hus på arkiver fra kl. 14 – 17.

Der vil være præsentation af bogen ”Jubilæumsbog 1997 – 2022”. Det er en indbundet bog på 264 sider, der fortæller om foreningens første 25 år. Vi har valgt at genoptrykke et bredt udsnit af de mange historier der er bragt gennem de 25 år. Vi har beskrevet foreningens historie fra det allerførste møde på Fjandbohus den 25. marts 1997, hvor der mødte 12 personer op, som blev enige om at stifte Fjends Egnshistoriske Forening og følger udviklingen i hæfterne og hvad de handler om og foreningen bogudgivelser, der er naturligvis også lidt om foreningens mangeartede aktiviteter. Der er en oversigt om bestyrelserne gennem årene, bogen slutter med lidt om Æ Fjandboarkiv.

Alle medlemmer der møder op til åbent hus arrangementet den 18. november får bogen som jubilæumsgave, de medlemmer, der ikke kommer,får naturligvis også bogen som gave senere. Alle andre kan købe bogen til 148 kr.
 

Vi har selv klaret alt arbejdet med skriveri, opsætning, billedredigering og billedtekster og omslag. Altså rent amatørarbejde.

 Vi har planer om et arrangement i maj måned!
 

Den18. juni er der heldagstur i bus til Museet Tirpitz, Blåvand. Turen er ikke endeligt planlagt, vi forsøger at lave en tur, der ligner turen vi måtte aflyse i 2020.

 

Afslutning

Mange tak til alle vore samarbejdspartnere, og tak til alle der har støttet foreningen i det forløbne år.

Tak til alle vore medlemmer - uden jer var der ingen forening – hvis I synes godt om foreningens arbejde så fortæl det til venner og bekendte, og sig til dem at vi gerne vil være mange flere, det er blot at ringe eller sende en mail til et bestyrelsesmedlem.

 

Vi håber på fortsat god opbakning til foreningen.

 

Tak for et rigtigt godt samarbejde til Ruth og de frivillige hjælpere på Æ Fjandboarkiv.

Tak til bestyrelsen for det gode samarbejde.

 

Knud Søgaard

 formand
 

 

 

 

 

 

 

 

 


Fjends Egnshistoriske Forening

Sponsorer

Æ Fjandboarkiv

Dynamic-it leverandør af webshop
cookie ikon

Vi bruger cookies, ved at du klikker dig videre til næste side, acceptere du hjemmesidens brug af cookies.
Du kan også acceptere cookies ved at klikke her