Formandsberetning 2018

Generalforsamling torsdag d. 19. 4. 2018 på Fjandbohus

Beretning:

Vi kan se tilbage på endnu et rigtigt godt år for Fjends Egnshistoriske Forening.

Vi har fået stor opbakning ikke bare i Fjends, men også langt fra vores lokalområde får vi henvendelser og forespørgsler omkring vores aktiviteter, og i særdeleshed er der vist stor interesse for vores skriftlige materialer, som folk ser på nettet.

Vi er 329 medlemmer, og vi har fortsat en god og stabil økonomi.

Hjemmeside:

Æ Fjandboarkiv har ikke hidtil haft en hjemmeside, og da vi i foreningen længe har ønske os vores egen hjemmeside, er vi i gang med at lave en fælleshjemmeside for både forening og arkiv. Vi tog beslutningen i august, og er godt i gang med opbygningen.

Siden kan findes på www.fjendshistorier.dk. Vi vil fortsat udbygge og vedligeholde siden.

Vi har tidligere haft en hjemmeside på Fjendsnet, hvor vi fik en meget stor hjælp af Per Jelling.

Vi vil derfor gerne herfra rette en stor tak til Per for hans indsats til dato.

Arkivet har ingen penge til finansiering af hjemmesiden, og derfor er det Egnshistorisk Forening, der har betalt hjemmesiden, idet vi gennem årene har tjent pænt på vores skriftlige udgivelser. Bestyrelsen har vurderet, at der var en forsvarlig udgift og en god investering i fremtiden.                                

Arrangementer:

17.6. Kongernes Jelling: Der deltog 54 personer. Det var en fin tur i godt vejr, og både Kongernes Jelling og kroen, hvor middagsmaden blev indtaget, var en god oplevelse. ”Rundvisningen” foregik i foredragssalen, så man kunne sidde – og alle kunne være med. Der blev vist billeder samtidig med en forrygende fortælling fra guiden. Efterfølgende var der god tid til, at gå rundt i oplevelsescentret og udendørs blandt de mange fortidsminder.

Kaffen blev om formiddagen nydt ved Tange sø og om eftermiddagen ved Hampen sø.

Eneste ”skår i glæden” – en elevator satte sig fast, så 3 af vores deltagere fik en ekstra oplevelse!

(de var dog med i bussen, da vi kørte hjem)

 

17.8. Alhede turen: Der deltog ca. 30 personer, og det var en god tur med en spændende guide: Peter Skovmos Nielsen.  Der har udelukkende været positive tilbagemeldinger. Der var en lille udfordring omkring kaffepausen, da der var mange mennesker i området og man kom til at sidde lidt spredt.

Turen startede og sluttede ved Frederiks Kirke og gik over Dollerup, Hald Sø, Kartoffeltysker Museet og Kongenshus Mindepark.

Deltagerprisen var 50,00 kr., der gik ubeskåret til Julemærkehjemmene.

 

8.11. Besøg på Hedeselskabet: 32 medlemmer deltog i besøget. Den meget dygtige guide, Inge Spliid Bech viste rundt i, og fortalte om selskabets eget museum.

Ikke mange af deltagerne vidste, at der er så stort et museum, der på bedste vis fortæller et stykke Danmarkshistorie fra Hedeselskabets start i 1866 og op til nutiden med det formål at gøre den jyske Hede til frugtbar agerjord.

Hedeselskabet var vært ved kaffen. Efterfølgende fortalte Inge om selskabets nuværende aktiviteter.

22.2. Jordemødre i Fjends

Et interessant og spændende foredrag af tidligere overlæge Magne Juhl Viborg sygehus om jordemødre og deres uddannelser fra 1700tallet til ca. 1920.

Han fortalte om flere jordemødre, der virkede i Fjends, blandt andet jordemoderen ved fødslen der kostede Marie Bregendals mor livet, tragedien der lå bag dramaet ”En dødsnat” som forfatteren skrev i 1912.

Der var ca. 70 deltagere i mødet, der var arrangeret i samarbejde med Æ Fjandboarkiv, Sport på tværs, Stoholm Bibliotek, Menighedsrådet og Trivselspiloterne.

Mødet blev afholdt i den i ”Den gamle Rådssal” i Stoholm, hvor også TV ”Kultur Kanalen” var til stede for at optage Juhls spændende fortælling.

Skriftlige udgivelser

Vi har som sædvanligt udgivet 2 medlemshæfter i henholdsvis juni og december, med program for det næste halve års arrangementer. Begge hæfter indeholder historier fra forskellige tidsperioder og lidt om hvad der foregår i foreningen.

I Forårsskrift 2018, der er på 56 sider, findes blandt andet første del af historien om Hagebro Kro og anden del af Hanne Gretes fortælling om Sparkær i tresserne.

Vi sælger fortsat lidt af bogen om Ejnar Sigaard og Stoholm bogen, samt lidt af foreningens gamle hæfter. Der er solgt bøger og hæfter for i alt 2.687,00 kr.

Også i år udgiver vi hæfter med lokale historier i juni og i december.

Kommende aktiviteter:

Lørdag den 16. juni 2018. Heldagstur gennem Skjern Enge og langs Vestkysten..

Turen bliver en unik naturoplevelse gennem Skjern Enge med lokal guide.

Middagen indtages på Bork Kro og der er formiddags- og eftermiddagskaffe.

Hjemturen går langs vestkysten over Holmsland.

Turen kan endnu engang klares for kun 350,00 kr.

 

Onsdag den 29. august. Rundtur med guide på flyvestation Karup. Vi kører selv til Hovedvagten derfra med bus. Mangler du kørelejlighed, så bedes du sige det ved tilmelding,  så finder vi ud af det.

 

Afslutning

Jeg vil gerne sige tak til alle vore samarbejdspartnere, og tak til alle der har støttet foreningen i det forløbne år.

Tak til alle der har deltaget i vore arrangementer.

 

Tak til alle vore medlemmer uden jer var der ingen forening – fortæl venner og bekendte at vi gerne vil være mange flere, det er blot at ringe eller sende en mail til et bestyrelsesmedlem.

 

Tak for et rigtigt godt samarbejde til Ruth og de frivillige hjælpere på Æ Fjandboarkiv.

Tak til bestyrelsen for det gode samarbejde.

Vi håber på lige så god og stor opbakning til foreningen i det kommende år.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fjends Egnshistoriske Forening

Sponsorer

Æ Fjandboarkiv

Dynamic-it leverandør af webshop
cookie ikon

Vi bruger cookies, ved at du klikker dig videre til næste side, acceptere du hjemmesidens brug af cookies.
Du kan også acceptere cookies ved at klikke her