Jubilæumsbog 1997- 2021

JUBILÆUMSBOG 1997 – 2021

 

Forord

Fjends Egnshistoriske Forening fylder 25 år. Bestyrelsen har besluttet, at det skal markeres på en måde, der kommer alle medlemmer til gode.

Der var enighed om at skrive en jubilæumsbog, hvor der blev genoptrykt et bredt udsnit af de mange historier, der var skrevet i medlemshæfterne gennem årene og en beskrivelse af foreningens virke gennem de første 25 år.

Der kan læses om det allerførste møde, hvor der mødte 12 personer op, og en beskrivelse af de mange aktiviteter, der blev igangsat det første år for at skabe interesse for den lokale historie.

Der fortælles om udviklingen af det, der startede med en foldet A4 side med program til det, der de seneste år har været et medlemshæfte på omkring 50 sider med flere lokalhistorier. Hæftet udgives 2 gange om året

Herefter følger et genoptryk af omkring 40 af de mange historier, der er udgivet i de 25 år.

Foruden medlemshæfterne har foreningen udgivet ca. 20 hæfter med vidt forskellige emner, der er en kort beskrivelse, der fortæller om, hvem og hvad det enkelte hæfte handler om.

Desuden har foreningen udgivet 3 bøger. Historien om vand og vindmøller i Fjends Herred blev udgivet i 2005, i 2014 fulgte ”Stoholm fra gård til by”, i 2015 kom bogen om Ejnar Sigaard, der var en stor forkæmper for statshusmandsbrug og arbejderboliger i landsbyerne.

Der fortælles om andre aktiviteter som foredrag, kør-selv-ture til lokaliteter i og udenfor Fjends og busture til historiske steder lidt længere væk.

Der er en oversigt over medlemsudviklingen, og hvem der har været i bestyrelsen gennem årene.

 I det sidste afsnit fortæller arkivlederen om arkivets aktiviteter og udvikling gennem de mange år.

 Bogen bliver omdelt til foreningens medlemmer i stedet for et ”Forårsskrift 2022”. Der bliver trykt ekstra, så andre kan få mulighed for at læse de mange spændende Fjandbohistorier og om Fjends Egnshistoriske Forenings udvikling gennem de første 25 år.

 

                                                                                                                                                Knud Søgaard

Fjends Egnshistoriske Forening

Sponsorer

Æ Fjandboarkiv

Dynamic-it leverandør af webshop
cookie ikon

Vi bruger cookies, ved at du klikker dig videre til næste side, acceptere du hjemmesidens brug af cookies.
Du kan også acceptere cookies ved at klikke her