Generalforsamling 2021

GENERALFORSAMLING

torsdag den 7. oktober 2021 kl. 18.00 på Fjandbohus

igen i år serveres der

smørrebrød med øl/vand

kaffe/the og kage

Af hensyn til maden ønskes tilmelding senest fredag den 1. oktober 2021

Turi: 2042 4433, mail: turiroslund@gmail.com

 

Kl. 19.00 Generalforsamling

       Dagsorden ifølge vedtægter.

Forslag, der ønskes behandlet, skal være formanden i hænde senest onsdag den 29. september 2021

 

1.        Valg af dirigent

 

     1a.   Behandling af bestyrelsens dispositioner på grund af COVID-19

              Bestyrelsen valgte at udsætte generalforsamlingen og aflyse øvrige aktiviteter, det 

              blev ikke realistisk at indkalde til generalforsamling i 2020, derfor måtte vi

              forlænge valgperioden med et år.

              Vi fortsatte med at udgive halvårsskrifterne. Vi opkrævede kontingent som fastsat 

  på generalforsamlingen i 2014 og godkendt senest 25.4. 2019 dette er i overens-  

 stemmelse med Dansk Lokalhistorisk Forenings retningslinjer.

  

2.     Formandens beretning

 

3.      Regnskab

 

4.     Indkomne forslag

 

5.    Fastsættelse af kontingent

Bestyrelsen foreslår at kontingentet hæves med 10 kr. for både enkelt og dobbelt medlemskab med virkning fra 2022 – 2023. Begrundet i de seneste stigninger i portoudgifter.

 

6.    Valg af bestyrelse

På valg:

Turi Roslund, modtager genvalg

Oda Thomsen, modtager genvalg

Henri Gori, modtager ikke genvalg, her er forslag om Ingolf Nielsen

Suppleant:

Der vælges en suppleant for 2 år, der er forslag om:

 

7.    Valg af revisorer

På valg:

Betty Hessellund, villig til genvalg

Helle Bjerrum, villig til genvalg

 

Revisor suppleant:

Mogens Faarbæk, villig til genvalg (?)

 

8.     Evt.

Efter generalforsamlingen (ca. kl. 20 fortæller Mogens Nielsen om H.P. Hjerl Hansen

    

Om erhvervseventyret i Rusland, revolutionens betydning for H.P. Hjerl Hansen, om fredning af Heden, opkøb af gamle bygninger, starten på Hjerl Hede i 30’erne til i dag, hvor ”Heden” er en del af De kulturhistoriske Museer i Holstebro Kommune.

Om de frivilliges betydning for, at Hjerl Hede er kendt vidt omkring, og gæster kommer langvejs fra igen år efter år.

Måske synger Mogens Nielsen en sang eller to? Og han fortæller naturligvis også om Hjerl Hedes venner og denne forenings arbejde.

 

Fjends Egnshistoriske Forening

Sponsorer

Æ Fjandboarkiv

Dynamic-it leverandør af webshop
cookie ikon

Vi bruger cookies, ved at du klikker dig videre til næste side, acceptere du hjemmesidens brug af cookies.
Du kan også acceptere cookies ved at klikke her