Velkommen til Fjends Egnshistoriske Forening

 

                                                                                                 

Fjends Egnshistoriske forening inviterer på

Kør-selv-tur til Viborg Miniby

torsdag den 23. maj 2024

 

Vi mødes på Lundvej 8, Viborg kl. 13.30, hvor vi får en rundvisning i Viborg Miniby.

Efter besøget i minibyen kører vi til Mønsted Kro, her venter eftermiddagskaffen.

 

Pris for turen inkl. kaffe og brød kr. 160

 

Tilmelding til Turi tlf. 2042 4433 eller mail: turiroslund@gmail.com senest den  16. maj 2024

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

                                          Fjends Egnshistoriske Forening

Referat af generalforsamling for 2023 i Fjends Egnshistoriske Forening.

                                                                                                                      torsdag d. 18. april 2024 på Fjandbohus.

      

  Turi bød velkommen til generalforsamlingen og gik herefter over til dagsorden:

  Ad 1: Valg af dirigent

Henri Gori blev valgt som dirigent, han konstaterede, at generalforsamlingen er lovligt indvarslet.

 

 Ad 2: Formandens beretning.

         Turi Roslund aflagde beretning for foreningsåret 2023 – vedhæftet referatet.

 

Ad 3:  Forelæggelse af det reviderede regnskab

            Oda Thomsen fremlagde regnskabet, der blev enstemmigt godkendt.

 

Ad 4: Behandling af forslag fra medlemmerne

Bestyrelsen fremsatte forslag om at ændre antallet af bestyrelsesmedlemmer fra 6 til 5 som følger:

Forslag til vedtægtsændring i Fjends Egnshistoriske Forening (§5 i vedtægterne)

§ 5. Bestyrelsen:

Bestyrelsen består af 6 medlemmer. Desuden vælges der to bestyrelsessuppleanter.

Bestyrelsen konstituerer sig med formand, næstformand, kasserer og sekretær.

Bestyrelsesmedlemmerne og suppleanterne vælges for 2 år ad gangen, således at der hvert år vælges 3 bestyrelsesmedlemmer og én suppleant.

Genvalg kan finde sted.

Lederen af Æ Fjandboarkiv kan deltage i møderne, men har ingen stemmeret.

 

Foreslås ændret til:

§ 5. Bestyrelsen:

Bestyrelsen består af 5 medlemmer. Desuden vælges der to bestyrelsessuppleanter.

Bestyrelsen konstituerer sig med formand, næstformand, kasserer og sekretær.

Bestyrelsesmedlemmerne og suppleanterne vælges for 2 år ad gangen, så der lige år vælges 2 bestyrelsesmedlemmer og én suppleant, og i ulige år vælges der 3 bestyrelsesmedlemmer og 1 suppleant

Genvalg kan finde sted.

Lederen af Æ Fjandboarkiv kan deltage i møderne, men har ingen stemmeret.

 

Begrundelse:

Med 5 bestyrelsesmedlemmer undgår man, at der kan optræde stemmelighed i forbindelse med afstemninger.

 

Forslaget blev vedtaget.

 

 

 

 

Ad 5: Fastsættelse af kontingent

       Bestyrelsen foreslog uændret kontingent – dette blev vedtaget.

 

Ad 6: Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter

Poul-Erik Vestbjerg, Ernst Laursen og Kaj Madsen var på valg. Kaj havde ønsket at udtræde af bestyrelsen, det blev accepteret. Poul-Erik og Ernst blev genvalgt.

 

Svend Aage Gundelund modtog genvalg som suppleant.

 

Ad 7: Valg af revisor og revisorsuppleant

           Mogens Fårbæk blev valgt som revisor – han havde givet tilsagn inden generalforsamlingen

                       

           Mogens Fårbæk blev valgt som revisor.

           Henri Gori blev valgt som revisorsuppleant

 

Ad 8: Dirigenten takkede for god ro og orden under generalforsamlingen.

 

 

 

20042024

 

Referenter: Ingolf og Turi                      

 

 

 

 

 

 

Støt Fjends Egnshistoriske Forening, hver gang du tanker

 

Vi har indgået en sponsoraftale med OK, så du kan støtte Fjends Egnshistoriske Forening, hver gang du tanker. Og vigtigst af alt, det koster dig ikke ekstra at støtte Fjends Egnshistoriske Forening – OK betaler hele beløbet.
 

Du støtter Fjends Egnshistoriske Forening med 5 øre/liter – uanset om du bestiller et OK Kort eller betaler med OK-appen. Når nye kunder har tanket 500 liter indenfor et år, får Fjends Egnshistoriske Forening en ekstra bonus på 200 kr.  
 

Bestil et OK Kort på www.ok.dk/lokalsporten. Hvis du vælger at tanke med OK-appen, så finder du den i App Store eller Google Play.
 

Har du allerede et OK Kort? Så ring til OK på 70 10 20 33 og fortæl dem, at du gerne vil støtte Fjends Egnshistoriske Forening nu. Og så sørger de for at ændre det.
 

Støt ekstra med OK El

Har du et OK Kort kan du fordoble støtten til Fjends Egnshistoriske Forening. Med el fra OK kan du støtte med 5 øre ekstra pr. liter, hver gang du tanker. Det er nemt og hurtigt at skifte elselskab. Bare ring til OK på 70 10 20 33, så sørger de for det hele. 
 

Vil du vide mere?

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte Oda Thomsen40404339 eller oda@rebofa.dk.

Fjends Egnshistoriske Forening, hvis virke primært er rettet mod den vestlige del af Viborg Kommune, blev stiftet den 25. marts 1997.
Formålet er at medvirke til bevarelse og udbredelse af kendskab til egnens historie, og udgivelse af hæfter og bøger.

Fjends er et gammelt Herredsnavn
Læs om Tordenskjolds kammertjener der blev herredsfoged i Fjends. Læs mere under historier

Ved kommunalreformen i 1970 blev det gamle herredsnavn Fjends et kommunenavn. Fjends Kommune var en sammenlægning af de gamle sognekommuner: Vristed - Fly - Iglsø, Vroue - Resen, Daugbjerg - Mønsted - Smollerup, Feldingbjerg - Gammelstrup og Tårup Sogne.

Ved kommunalreformen i 2007 blev Fjends Kommune en del af den ny Viborg Kommune.

Fjends Egnshistoriske Forening

Sponsorer

Æ Fjandboarkiv

Dynamic-it leverandør af webshop
cookie ikon

Vi bruger cookies, ved at du klikker dig videre til næste side, acceptere du hjemmesidens brug af cookies.
Du kan også acceptere cookies ved at klikke her