Efterårsskrift 2020

 Nye Fjends historier                   

 

Fjends Egnshistoriske Forening har udgivet ”Efterårsskrift 2020” der indeholder forskellige historiske fortællinger.

Der er blandt andet en lille historie om: ”Æ Muesgomand” fra Vridsted, der blev hædret med Dannebrogsordenen. Niels Jensen voksede op i små kår, og var så lille af vækst, at han blev sendt hjem fra session 2 gange i håb om han blev lidt større. Efter 3. gang blev han indkaldt, og sendt til Sønderborg i 1864 og var med ved Dannevirke. Senere var han oppasser for en oberst i Køge, og kom til Aarhus, hvor han var indkvarteret i bispegården, han sluttede sin militære karriere ved regimentet i Viborg.
 

I en anden fortælling berettes der om hvordan det var at starte i en landsbyskole i 1909. Historien er oplevet og fortalt af Peder K. Gori, der selv blev lærer og senere skoleinspektør på Brårup Skole.

Skolen lå ikke i Fjends, men billedet af hvordan det var, kunne lige så godt have været i Fjends. Læsere der kan huske landsbyskolerne i Fjends fra, først i 50’erne, vil kunne nikke genkende til en` lærer, bette og store klasse med 30 – 40 elever i hver, udenadslære og salmevers. I hæftet er der et foto, der viser, hvordan en Fjends-skole så ud i 1909.  
 

Der er en historie om skovfoged, Knud Pedersen, Liebes Plantage hvor lønnen i 1914 var fri bolig og brændsel samt 12 tønder land mager sandjord til fri afbenyttelse. Der blev lavet både tørv og teglsten, der fortælles om de ældre daglejere der hjalp til for stort set kost og logi – samt rigeligt med gammeltøl og brændevin. Om bedstemor ”Malen” der måtte sørge for, den gamle teglbrænder ikke faldt i søvn med brændevinsdunken, for gik ilden ud var ovnens indhold ødelagt.

En spændende fortælling om hverdagen i skovfogedhjemmet.

Knud Pedersen blev gift med Dorthea i 1901, de fik hurtig 3 børn, der ældste barn døde af meningitis, i 1906 døde Dorthea, om tiden derefter sagde Knud Pedersen: ”Det er hårdt at leve, når sygdom og armod rækker hinanden hånden”.  

Fjends Egnshistoriske Forening

Sponsorer

Æ Fjandboarkiv

Dynamic-it leverandør af webshop
cookie ikon

Vi bruger cookies, ved at du klikker dig videre til næste side, acceptere du hjemmesidens brug af cookies.
Du kan også acceptere cookies ved at klikke her