referat, generalforsamling 2022

Referat af Ordinær generalforsamling

                                       torsdag den 21. april 2022 kl. 19.15

 

Dagsorden:

 

Knud Søgaard bød velkommen, og generalforsamlingen indledtes med ”De nære ting”

 

Ad 1. Valg af dirigent

Mogens Faarbæk blev valgt som dirigent, han takkede for valget og konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet.

 

 

Ad 2.Formandens beretning

v/ Knud Søgaard – beretningen var trykt og udleveret, så Knud gav et kort resumé: året har været præget af corona, der har været meget færre arrangementer. Foreningens 25 års jubilæum blev markeret med Jubilæumsbogen, der er omdelt til alle medlemmer.

Knud nævnte også, at en af initiativtagerne til foreningen – Inga Pedersen – var deltager ved aftenens generalforsamling.

     

Ad 3.Forelæggelse af årsregnskab v/ Oda Thomsen

Regnskabet gælder regn skabsperioden 01.04.2021 – 31.03.2022. Vi har  - bl.a. på grund af jubilæumsbogen – generet et underskud på ca. 27.000 kr. Men har stadig en pæn kassebeholdning. Der er brugt penge på arrangementer for medlemmerne, hvilket bestyrelsen har valgt at gøre.

Der blev stillet et enkelt spørgsmål om medlemstallet – det er faldet lidt, sandsynligvis spiller corona ind her, og vi har på grund af corona heller ikke været så opsøgende – der er dog netop indmeldt et nyt medlem

 

Regnskabet blev godkendtt

 

 

Ad 4.Behandling af indkomne forslag

Bestyrelsen har ikke modtaget forslag.

 

Ad.5 Fastsættelse af kontingent

Bestyrelsen foreslår uændret, det vil sige 85 kr. for enkelt- og 130 kr. for dobbelt medlemskab.

Dette blev godkendt.

     

    Ad 6.  Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter

          På valg er:

          Kaj Madsen, villig til genvalg  

          Poul Erik Vestbjerg, villig til genvalg                                                    

          Knud Søgaard, modtager ikke genvalg,

          i stedet er der forslag om Ernst Laursen

          Valg af suppleant for 2 år                                                              

          forslag: Svend Aage Gundelund

 

Kaj Madsen, Poul-Erik Vestbjerg og Ernst Laursen blev valgt til bestyrelsen

Svend Aage Gundelund blev valgt til suppleant.

 

Bestyrelsen takkede Knud Søgaard for det store arbejde, han har lagt i foreningen igennem 11 år, heraf de 10 som formand. bestyrelsen håber, at der bliver ved at komme historier og beretninger til hæfterne fra Knud. I afskedsgave fik Knud lidt mundgodt samt et diplom, der viser, at Knud er udnævnt til Æresmedlem af Egnshistorisk Forening.               

 

Ad 7. Valg af revisor og suppleant

  På valg revisorer:                                                                                                                    

  Betty Hessellund, villig til genvalg

  Helle Bjerrum, villig til genvalg

 

revisorerne blev genvalgt

                            

         

          Revisorsuppleant:                                                                  

Mogens Møller Nielsen, villig til genvalg

 

Mogens Møller Nielsen blev genvalgt

 

    8.  Eventuelt

 

 

 

 

 

Fly, den 22.04.2022

 

Turi Roslund

Referent

 

 

 

Fjends Egnshistoriske Forening

Sponsorer

Æ Fjandboarkiv

Dynamic-it leverandør af webshop
cookie ikon

Vi bruger cookies, ved at du klikker dig videre til næste side, acceptere du hjemmesidens brug af cookies.
Du kan også acceptere cookies ved at klikke her