Referat, Generalforsamling 2017

Generalforsamling

 torsdag den 27. april 2017

 

Traditionen tro blev der serveret bøf med løg efterfulgt af kaffe/the med kage til generalforsamlingen, hvor 60 medlemmer mødte op.

Som noget nyt var der en skriftlig beretning, der var hæftet sammen med dagsorden og regnskab til hver deltager. I anledning af foreningens 20-års fødselsdag var der ligeledes en fin kuglepen med påskriften: Fjends Egnshistoriske Forening ved hver kuvert.

Oda Thomsen fremlagde et pænt og godt regnskab, og forsamlingen kunne konstatere, at foreningen har en sund økonomi, der balancerer med 47.000 kr. et mindre underskud på 2.000 kr. og en egenkapital på 116.000 kr.

Henning Petersen stoppede i bestyrelsen. Knud Søgaard takkede Henning for godt samarbejde, han fik en kurv som tak for indsatsen med planlægning af ture, andre arrangementer og meget mere gennem 6 år.

Henri Gori indtrådte i bestyrelsen, da Tove Sørensen stoppede af helbredsmæssige grunde.

 

 

 

 

 

Gitte Smedegaard blev valgt til bestyrelsen og Turi Roslund og Kamma Melthin blev valgt som suppleanter. Suppleanterne deltager i bestyrelsesmøderne.

Helle Bjerrum fortalte om de spændende arkæologiske udgravninger ved Toftum Næs, og om de mange fund der er gjort ved bopladsen.

Efter generalforsamlingen fortalte Ingeborg Svennevig, levende og medrivende om sin tid som forsker ved Syddansk Universitet, og sit ophold i Zambia, samt om tiden som chef for natur– og miljøforvaltningen i Ringkøbing amt og Holstebro kommune, og fyrmoster ved Bovbjerg Fyr. Hun sluttede med at fortælle om sit nuværende arbejde som direktør for De Kulturhistoriske Museer i Holstebro kommune, herunder Hjerl Hede.

Mødet med Ingeborg Svennevig var medrivende og oplevelsesrigt, og deltagerne kunne gå beriget hjem efter hendes foredrag om et til dato spændende og kreativt arbejdsliv.

 

 

 

Fjends Egnshistoriske Forening

Sponsorer

Æ Fjandboarkiv

Dynamic-it leverandør af webshop
cookie ikon

Vi bruger cookies, ved at du klikker dig videre til næste side, acceptere du hjemmesidens brug af cookies.
Du kan også acceptere cookies ved at klikke her