Bestyrelsesmøde juni 2021

Bestyrelsesmøde torsdag den 10. 6. kl. 9.30

på Arkivet

 

Dagsorden

REFERAT

Afbud: Turi Roslund, Henri Gori

Fraværende: Kaj Madsen

 

1.      Godkendelse af referat fra 27.5. 21

Ingen bemærkninger til referatet.

 

     2.   Sponsorer

          Bestyrelsesmøde 3.10. 2019, udvalget forfatter et brev, der kan afleveres ved besøg vedr.

            sponsorer. Af referatet fremgår, at prisen nok ender på 800 kr. pr. år, det fremgår ligeledes at

            vi gerne vil have 10 sponsorer, der får vores skrifter gratis.

            Hvor langt er udvalget kommet, det videre forløb.

            Der er intet nyt. Udvalget opfordres til at genoptage opgaven og arbejde på at finde

           sponsorer.

          

 

     3.   Jubilæumsbog

          På mødet den 27.5. fik vi ikke lagt nogen tidsplan, skal vi satse på at sælge nogle, er det vel

          bedst at satse på julehandelen?

          Tidsplan for arbejdet med bogen.

          Bestyrelsen vurderer, at det vil være muligt at sælge nogle bøger i forbindelse med jule-

         handelen. Det betyder, bogen skal være færdig til trykkeriet først i oktober. Der arbejdes på       

         at nå denne målsætning.

        

         

 

   

 

 

 

 4.    Fordeling af Efterårsskrift 2021

          Hvad gør vi med de 19 (13 hæfter) der ikke er betalt

            (vi skal ha’ et hæfte til Skive Folkeblad)

     

             Oda havde omdelingslisterne klar, og hæfterne blev fordelt og klar til omdeling.

           

5.     Evt.

Herunder næste møde, forslag: 26. august

 

Det blev nævnt om referater bør sættes på hjemmesiden. Drøftes på næste møde.

Næste møde torsdag den 26. august kl. 9.30.

 

          Referent

          Knud Søgaard

Fjends Egnshistoriske Forening

Sponsorer

Æ Fjandboarkiv

Dynamic-it leverandør af webshop
cookie ikon

Vi bruger cookies, ved at du klikker dig videre til næste side, acceptere du hjemmesidens brug af cookies.
Du kan også acceptere cookies ved at klikke her