Formandsberetning 2017

Generalforsamling torsdag d. 27. 4. 2017 på Fjandbohus

Beretning:

Vi kan se tilbage på endnu et rigtigt godt år for Fjends Egnshistoriske Forening.

Vi har fået stor opbakning ikke bare i Fjends, men også langt fra vores lokalområde får vi henvendelser og forespørgsler omkring vores aktiviteter, og i særdeleshed er der vist stor interesse for vores skriftlige materialer, som folk ser på nettet.

Vi har jo vores egen hjemmeside på Fjendsnet.dk der ejes og styres af Per Jelling, og han er en meget stor hjælp for os.

Besøgstallet på vores side ligger typisk mellem 35 og op til 80 besøgende om ugen, det bliver da til noget i løbet af et år.

Vi har fortsat en god og stabil økonomi.

Foreningen har 20- års jubilæum i 2017

En gruppe inviterede til møde den 27. marts 1997 med det formål at stifte Fjends Egnshistoriske Forening. Der var 12 interesserede der mødte op, og forsamlingen besluttede at oprette en lokalhistorisk forening.

 

Ved generalforsamlingen 22.4.1998 oplyste bestyrelsen, at man ville forsøge at lave et lille hæfte med små historier 1-2 gange om året. De første var en foldet A4 side, men allerede i efteråret 2000 var det udvidet til et lille hæfte på 8 sider. Det første med farvet forside udkom foråret 2006, da var hæftet vokset til 28 sider. Hæfterne, der nu er vokset til 40 – 48 sider, bliver fortsat udgivet to gange om året og omdelt til foreningens medlemmer, desuden er der udgivet ca. 20 hæfter med f.eks. erindringer, fortælling om personer eller områder.

Foreningen har udgivet tre bøger:

Vind- og Vandmøller i Det Gamle Fjends Herred, 2005

Stoholm fra gård til by

Ejnar Sigaard en ildsjæl fra Fjends

                                

Også medlemstallet er vokset støt gennem de

20 år. Det startede med 12 medlemmer i 1997. I 2005 var der 100. I 2010 passerede foreningen 200 medlemmer og her ved 20– års fødselsdagen er vi 324 medlemmer.

 

Arrangementer:

18.6. Heldagsbusturen gik til Glud Museum den 18. juni. Om formiddagen gjorde vi ophold for at drikke kaffe med rundstykker – og en ”Enkel”. På Museet så vi bl.a. Rasmus Thomesøns gård fra 1662, Hjarnøhuset, den store firlængede gård Badensminde fra 1811 og husmandsstedet Marthas hus. Vi blev vist rundt af to dygtige guider. På rundturen på Juelsmindehalvøen havde vi en lokal guide med i bussen, og det var en meget interessant og smuk tur!

Vi spiste en god middag med 2-retters menu, og efter busrundturen nød vi eftermiddagskaffen med boller og lagkage på museet.

Der var 44 deltagere og vi har fået mange positive tilbagemeldinger efterfølgende.

 

23.8. gik turen til Jenle, i anledning af 150- året for Aakjærs fødsel. Den meget dygtige guide, Sanne viste rundt og fortalte om stedet og dets historie. Der var rig lejlighed til se de mange udstillinger, herunder præsentationen af Marie Bregendahl og den nye biograf hvor Solvejg Bjerre fortæller spændende detaljer om livet på Jenle. En god eftermiddag for de 19 deltagere.

 

 

18.11. Gik turen til Viborg Domkirke hvor den veloplagte domprovst Thomas Frank på sin humoristiske facon fortalte om domkirkens historie, herunder om nogle af de interessante malerier, og viste rundt i kirken og i krypterne under kirken. Der var godt 30 deltagere, som sluttede med fælles kaffebord i sognehuset lige ved siden af domkirken.

 

2. 2. En aften i den gamle ”Rådssal” der handlede om dengang over 10 % at den danske befolkning udvandrede til Amerika. Forfatteren Ole Sønnichsen, tog udgangspunkt i sin bog, der hedder ”Drømmen om et nyt liv”, han har virkelig været nede i arkiverne i Danmark og USA for at finde beretninger fra dengang, hvordan landarbejderne flygtede fra fattigdom og herremandens pisk.

Men hvad kom de til? Dem der nåede frem!

Godt 70 personer mødte op og hørte den meget spændende og gribende fortælling om mange forskellige skæbner – ikke alle fandt lykken! Et meget vellykket arrangement.

I Københavns Politis Udvandrerprotokoller kan man finde navne på ca.150 personer der udvandrede fra Fjends i perioden 1869 – 1908.

 

Skriftlige udgivelser

Vi har som sædvanligt udgivet 2 medlemshæfter i henholdsvis juni og december, med program for det næste halve års arrangementer. Begge hæfter indeholder historier fra forskellige tidsperioder og lidt om hvad der foregår i foreningen.

Vi sælger fortsat lidt af bogen om Ejnar Sigaard og Stoholm bogen, samt lidt af foreningens gamle hæfter. Der er solgt bøger og hæfter for i alt 3.623 Kr.

Også i år udgiver vi hæfter med lokale historier i juni og i december.

 

Kommende aktiviteter:

Det næste arrangement er heldagsturen, der er den 17. juni som går til:

KONGERNES JELLING

Vi starter i den nye foredragssal, hvor vi ved billeder og fortælling i 45 minutter får den samme rundvisning, som man får udendørs. Derefter kan vi på egen hånd gå rundt og se, det vi har mest lyst til.

Som sædvanlig køres der ad forskellige ruter ud og hjem. Der er formiddags- og eftermiddagskaffe/the og middagsmad, der indtages på den historiske Jelling Kro, der er fra 1820, Kgl. privilegeret 1842, total fredet i

1947 sammen med kirken og højene.

Ved besøg mærker man, at atmosfæren er velbevaret

 

Afslutning

Jeg vil gerne sige tak til alle vore samarbejdspartnere, til alle der har støttet foreningen i det forløbne år. Tak til vore medlemmer uden jer var der ingen forening - og tak til alle der har deltaget i vore arrangementer.

 

Tak for et rigtigt godt samarbejde til Ruth og de frivillige hjælpere på Æ Fjandboarkiv.

Tak til bestyrelsen for det gode samarbejde.

Jeg håber, der bliver lige så god og stor opbakning til foreningen i det kommende år.

 

 

 

 

 

Fjends Egnshistoriske Forening

Sponsorer

Æ Fjandboarkiv

Dynamic-it leverandør af webshop
cookie ikon

Vi bruger cookies, ved at du klikker dig videre til næste side, acceptere du hjemmesidens brug af cookies.
Du kan også acceptere cookies ved at klikke her